27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

COVID-19

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA WYMIANĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (STUDIA/PRAKTYKI)
Zgodnie z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji przypominamy, że stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą, który będzie potwierdzony w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez uczelnię/organizację przyjmującą.

Stypendium na studia/praktyki realizowane on-line/zdalne/wirtualne, realizowaną/e z kraju macierzystego, czyli bez wyjazdu za granicę, nie przysługuje.

Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana Państwa decyzji odnośnie wyjazdu, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt.

 

PODEJRZEWASZ INFEKCJĘ KORONAWIRUSEM?

Zachowaj spokój i sprawdź co robić:

Jeżeli masz objawy takie jak:   > wysoka temperatura> kaszel> duszności>

  • Skontaktuj się z lekarzem za pośrednictwem telekonsultacji lub usługi telezdrowia.
  • Zgłoś się bezpośrednio własnym transportem na oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny, gdzie ustalony zostanie dalszy sposób postępowania medycznego.
  • Nie korzystaj z transportu publicznego, aby nie zarazić innych.

Czy twój stan jest ciężki? Nie czekaj.

Zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999 i daj znać, że możesz mieć koronawirusa.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną niezwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń pod numer infolinii NFZ 800190590

KONTAKTY DO SZPITALI:

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
ul. Wolska 37, tel:  22 33 55 261; 22 33 55 265.

Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON,
ul Szaserów 128, tel:  261 818 396;

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,
ul Wołoska 137, tel:  22 508 20 00 

Przydatne informacje:

https://www.gov.pl/web/coronavirus 

https://www.pssewawa.pl/