27 member states of the European Union

EFTA / EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway

EU candidate countries: Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia

and Partner countries

KA-107/KA-171 współpraca z krajami partnerskimi

Kraje partnerskie Projekt KA 107 – 2020 

 

W programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu ale również wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107 lub KA171 – w perspektywie programu na lata 2021-2027).

WYKAZ KRAJÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; 

  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;  

  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze środków pozyskanych przez AEH w Warszawie w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

AKTUALNE PROJEKTY:

Projekt KA107 z Epoka University w Tiranie – Albania

Okres realizacji 01.08.2020-31.07.2023

W ramach projektu KA107 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Epoka University w Tiranie. 

 Zgodnie z zatwierdzonym projektem AEH w Warszawie oraz Epoka University będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

– 1 mobilność pracownika – 7 dni, przyjazd z Epoka University do AEH w Warszawie

–  1 mobilność pracownika – 7 dni, wyjazd z AEH w Warszawie do Epoka University

–  1 mobilność studencka – 1 semestr, przyjazd z Epoka University do AEH w Warszawie