27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Projekty KA107 i KA171

Współpraca z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem ERASMUS+ 

 

W programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu ale również wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107 – w perspektywie 2014-2020 lub KA171 – w perspektywie programu na lata 2021-2027).

WYKAZ KRAJÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; 

  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;  

  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze środków pozyskanych przez AEH w Warszawie w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

AKTUALNE PROJEKTY:

Projekt KA107 z Epoka University w Albanii

Okres realizacji 01.08.2020-31.07.2023

W ramach projektu KA107 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności akademickiej z Epoka University w Tiranie. 

 Zgodnie z zatwierdzonym projektem AEH w Warszawie oraz Epoka University będą realizowały wymianę studentów i pracowników:

– 1 mobilność pracownika – 7 dni, przyjazd z Epoka University do AEH w Warszawie

–  1 mobilność pracownika – 7 dni, wyjazd z AEH w Warszawie do Epoka University

–  1 mobilność studencka – 1 semestr, przyjazd z Epoka University do AEH w Warszawie 

Projekt KA171 z University College „Beder” w Albanii oraz National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute w Ukrainie

Okres realizacji 01.08.2022-31.07.2025

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie staje przed kolejną możliwością rozwoju w obszarze współpracy międzynarodowej. Nasza uczelnia otrzymała grant z Programu Erasmus + na współpracę z uczelniami z tzw. krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem, w ramach konkursu Erasmus+ KA171.

Dzięki dofinansowaniu już niedługo będziemy mogli przyjąć na AEH studentów i wykładowców z National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute w Ukrainie oraz University College „Beder” w Albanii.