27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Uczestnicy z mniejszymi szansami

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby ze środowisk uboższych
  1. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 250 EUR miesięcznie w przypadku wyjazdu długoterminowego.
  2. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 100 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwającego od 5 do 14 dni lub 150 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwającego od 15 do 30 dni.
  3. Studenci i pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są też uprawnieni do otrzymania dofinansowania w formie kosztów rzeczywistych.

Warunki przyznania dofinansowania

Wniosek