27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Wsparcie językowe OLS

Online Language Support

Test biegłości językowej

Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z języków dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia lub praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+.