27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Wsparcie językowe OLS

Wsparcie językowe online

 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zobacz wskazówki do logowania i wypełnienia testu OLS tutaj
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest jeden z 24 języków dostępnych w ramach platformy OLS.
 • Jeśli wśród 24 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

Test biegłości językowej

 • Mobility Participants User Guide for Assessment
  • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
  • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
  • student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

Harmonogram działań

 1. Każdy student AEH zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma mailowo licencję z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.
 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z języków dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia lub praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+.
 • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
  • Kursy są nieobowiązkowe (dla chętnych), chęć udziału w kursie należy zgłosić mailowo na adres: erasmus@vizja.pl
  • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  • news;
  • level test: test na zakończenie kursu on-line

Zachęcamy do udziału w kursie językowym!

 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;
 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;
 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium

Załączniki:

 

Wskazówki do OLS.pdf