27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Wyniki rekrutacji

 

PRAKTYKI ERASMUS+ 2021- WYNIKI REKRUTACJI

STUDIA ERASMUS+ SEMESTR LETNI 2020-2021 WYNIKI REKTUTACJI

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA ZAGRANICZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 10 zgłoszenia złożone przez studentów i studentki

AEH, w tym:

  • z kierunku Zarządzania – 3 osoby
  • z kierunku Finanse i Rachunkowość – 7 osoba

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikowała 10 osób do udziału w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 – SMS 

Spośród 10 kandydatów i kandydatek, wszystkie osoby spełniły kryteria formalne oraz pozytywnie przeszły proces oceny merytorycznej. Spośród kandydatów i kandydatek którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna wyłoniła 6 osób, do udziału w programie w ramach listy podstawowej, w tym 4 osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymają dofinansowanie mobilności w ramach programu Erasmus+.

Decyzja o przyznaniu większej liczby dofinansowań uzależniona jest od budżetu projektu. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dodatkowych środków finansowych lista przyznanych stypendiów zostanie rozszerzona.

Cztery osoby zakwalifikowane w ramach listy rezerwowej mają szansę otrzymania dofinansowania mobilności w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 20.

Dodatkowym kryterium premiującym jest rok studiów, na którym kandydat aktualnie studiuje (pierwszeństwo uzyskują osoby z wyższych roczników).

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane są zobowiązane do dostarczenia podpisanego dokumentu „Learning Agreement Student Mobility for Studies” do dnia 30 maja 2019 r.

Wyniki rekrutacji:

 

Nr albumu Informacja o zakwalifikowaniu
34171 zakwalifikowany oczekuje na decyzję o dofinansowaniu
34027 zakwalifikowany z dofinansowaniem
34050 zakwalifikowany – rezerwowy
34028 zakwalifikowany oczekuje na decyzję o dofinansowaniu
34025 zakwalifikowany – rezerwowy
28374 zakwalifikowany z dofinansowaniem
34352 zakwalifikowany – rezerwowy
34310 zakwalifikowany – rezerwowy
34261 zakwalifikowany z dofinansowaniem
34415 zakwalifikowany z dofinansowaniem

 

WYNIKI REKRUTACJI NA PRAKRYKI ZAGRANICZNE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 2018/2019

 

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 7 zgłoszeń złożonych przez studentów i studentki AEH, w tym:

  • z kierunku Finanse i Rachunkowość – 3 osoby
  • z kierunku Zarządzanie –  3 osoby
  • z kierunku Politologia – 1 osoba

Komisja rekrutacyjna podjęła decyzje o zakwalifikowaniu:

  • w ramach listy podstawowej 3 Kandydatów
  • w ramach listy rezerwowej 4 Kandydatów

na zagraniczne praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Spośród kandydatów i kandydatek którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna wyłoniła 7 osób,  do udziału w programie, 3 osoby zakwalifikowano w ramach listy podstawowej, 4 osoby w ramach listy rezerwowej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 25.

Informujemy, iż w momencie rezygnacji z udziału w programie ERASMUS+ studenta/studentki z listy podstawowej bądź nie dostarczenia w terminie dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” na zwolnione miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane na listę podstawową są zobowiązane do dostarczenia podpisanego dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” do dnia 20 maja 2019 r.

 

Wyniki rekrutacji:

Zakwalifikowani w ramach listy podstawowej

34310

zakwalifikowany
34261 zakwalifikowany
31977 zakwalifikowany
34085 zakwalifikowany – lista rezerwowa (1)
34415 zakwalifikowany – lista rezerwowa (2)
32618 zakwalifikowany – lista rezerwowa (3)
31522 zakwalifikowany – lista rezerwowa (4)

 

Studenci i studentki zakwalifikowani/e do uczestnictwa w programie będą nie tylko mieli możliwość odbycia 3 miesięcznych praktyk w jednym z 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus (28 krajów Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja), ale również otrzymają stypendium ze środków programu Erasmus+. Warunkiem otrzymania stypendium oraz wyjazdu na praktykę zagraniczną jest podpisanie umowy z uczelnią macierzystą oraz instytucją przyjmującą.