27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

ERASMUS APP

Co to jest Erasmus+ Mobile App i do czego będzie potrzebna?

Erasmus App jest częścią inicjatywy „Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative)”, której celem jest ułatwienie studentom procedur związanych z wyjazdem w ramach programu  Erasmus+.

Co oferuje Erasmus App?

  • łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+,
  • wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży.
  • elektroniczne złożenie wniosku wyjazdowego w uczelni macierzystej,
  • dostęp do katalogu przedmiotów dostępnego dla studentów przyjeżdżających w uczelni przyjmującej;
  • uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);
  • łatwy dostęp do informacji bytowych i kulturalnych dotyczących uczelni przyjmującej i jej otoczenia,
  • bezpośredni dostęp do systemu wsparcia językowego On-line Linguistic Support.

 

Czy można już ją zainstalować?

Erasmus+ Mobile App jest już dostępna i można ją instalować, jednak nie ma w tej chwili pełnej funkcjonalności z uwagi na stopniowe wdrażanie powiązanych narzędzi przez uczelnie europejskie przygotowujące się do realizacji nowej fazy programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Informacje:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/launch-erasmus-mobile-app_en

https://uni-foundation.eu/project/erasmus-app/

 

Jakie są wymagania techniczne?

Aplikację można zainstalować np. na telefonie!

 

Skąd pobrać aplikację?

Google Play i Apple App Store lub online: https://erasmusapp.eu/