27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Terminy rekrutacji

Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata – nie później niż do 20 marca
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca

 

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 •  składanie zgłoszeń:
  • do 5 września  na semestr letni 
  • do 31 marca na semestr zimowy 
 •   rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata:
 •   ogłoszenie wyników rekrutacji:
  • do 30 września na semestr letni
  • do 30 kwietnia na semestr zimowy