27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Terminy rekrutacji

Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata – nie później niż do 20 marca
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca

 

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 •  składanie zgłoszeń:
  • do 5 listopada  na semestr letni
  • do 31 marca na semestr zimowy
 •   rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata nie później niż:
  • do 10 grudnia dla semestru letniego
  • do 30 kwietnia dla semestru zimowego
 •   ogłoszenie wyników rekrutacji:
  • do 5 stycznia na semestr letni
  • do 5 maja na semestr zimowy