27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Dofinansowanie

 Wysokość dofinansowania praktyki zagranicznej (SMT) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Węgry

Kwota miesięcznego dofinansowania 700  EUR 700 EUR 600 EUR

 

Wysokość dofinansowania studiów zagranicznych (SMS) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

 

 

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

 

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Węgry


Kwota miesięcznego dofinansowania   EUR 670  EUR 670 EUR 600

 

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników Uczelni (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów 1-12 i 14 180
Grupa 2 –  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 160
Grupa 3 –  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

odległość ryczał na koszty podróży              „green travel”

od 10 do 99 km 23 € na uczestnika                 —–
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika          210 € na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika        320 € na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika    410 € na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika     610 € na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika     —–
8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika     —–