27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Dofinansowanie

 

Dla konkursu 2020

Wysokość dofinansowania praktyki zagranicznej (SMP) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii
Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Kwota miesięcznego dofinansowania 620  EUR 600 EUR 550 EUR

 

Wysokość dofinansowania studiów zagranicznych (SMS) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2

 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii
Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Kwota miesięcznego dofinansowania 520  EUR 500 EUR 450 EUR

 

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników Uczelni (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,
Węgry, Polska
140

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

 

Dla konkursu 2019

Wysokość dofinansowania praktyki zagranicznej (SMP) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

  Grupa 1
(Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania)
Grupa 2
(Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy)
Grupa 3
(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)
Kwota miesięcznego dofinansowania 600  EUR 550 EUR 500 EUR

 

Wysokość dofinansowania studiów zagranicznych (SMS) zależy od miejsca mobilności i wynosi:

  Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)
Kwota miesięcznego dofinansowania 500  EUR 450 EUR 400 EUR

 

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników Uczelni (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
Grupa 2 –Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika