27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Kryteria kwalifikacyjne

Praktyki

W procesie rekrutacji na praktyki zagraniczne będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • znajomość wymaganych języków obcych (maksymalnie 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka praktyki;
  • ocena CV, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wolontariatu itp. (maksymalnie 5 punktów);
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia praktyki zagranicznej (maksymalnie 8 punktów);
  • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maksymalnie 5 punktów);
  • rok studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maksymalnie 2 punkty).

Kandydaci mogą otrzymać dodatkowo 5 punktów, jeśli do dokumentów rekrutacyjnych załączą list intencyjny lub propozycję Learning Agreement od organizacji gotowej przyjąć studenta na praktykę. W spornych przypadkach zostanie również wzięta pod uwagę średnia ocen z całego okresu studiów.

Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 30 punktów.

Studia

W procesie rekrutacji na studia będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • znajomość wymaganych języków obcych (maksymalnie 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka wykładowego studiów);
  • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maksymalnie 5 punktów)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia studiów zagranicznych (maksymalnie 8 punktów);
  • lata studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maksymalnie 2 punkty).

Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 20 punktów.