27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Dokumenty aplikacyjne

Praktyki

 • Kwestionariusz zgłoszenia
 • CV
 • 1 zdjęcie
 • List rekomendacyjny od wykładowcy bądź pracodawcy, lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta
 • Certyfikat/y językowe lub zaświadczenie od lektora
 • Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Dziekanatu)

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Uwaga! Jeśli znalazłeś już instytucję gotową przyjąć Cię na praktykę nie zapomnij załączyć do aplikacji listu intencyjnego od tej instytucji. Podczas II etapu rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty za przedstawienie listu intencyjnego.

Studia

 • Kwestionariusz zgłoszenia
 • 1 zdjęcie
 • List rekomendacyjny od wykładowcy lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta
 • Certyfikat/y językowe lub zaświadczenie od lektora
 • Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Dziekanatu)

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).