27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Dokumenty aplikacyjne

Praktyki

 • Kwestionariusz zgłoszenia
 • CV
 • 1 zdjęcie
 • List rekomendacyjny od wykładowcy, lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta
 • Certyfikat/y językowe lub zaświadczenie od lektora
 • Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Dziekanatu)

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Uwaga! Jeśli znalazłeś już instytucję gotową przyjąć Cię na praktykę nie zapomnij załączyć do aplikacji listu intencyjnego od tej instytucji lub propozycji „Porozumienia o programie praktyki” wypełnionego przez instytucję przyjmującą.
Otrzymasz dodatkowe punkty za przedstawienie listu intencyjnego lub propozycji „Porozumienia o programie praktyki”!

Formularz „Porozumienie o programie praktyki”

Studia

 • Kwestionariusz zgłoszenia
 • 1 zdjęcie
 • List rekomendacyjny od wykładowcy lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta
 • Certyfikat/y językowe lub zaświadczenie od lektora
 • Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Dziekanatu)

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).